یک فنجان عشق...

سفر به فضا سفینه نمی خواهد تو بگو دوستت دارم ، فضا با من . . .
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ساعت 19:52 توسط مادوتا |

فقط واسه عشقم

نگاهتــــ❤ــــــــ !!!

نگهمـــــــــ میدارد …...

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ساعت 19:38 توسط مادوتا |

دست خودم نیست ....

دوســـت نــدارم کــه بپــرســـی " چـــرا ؟ "
دســت خـــودم نیســت کــه میخـــواهمـــت ...

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 ساعت 19:27 توسط مادوتا |

زندگی

زندگی اگز هزار بار دیگربود....

بار دیگر تــــــــو...

بار دیگر تــــــــو...

بار دیگر تــــــــو...

بار دیگر تــــــــو...

 

هانی

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم آذر 1393 ساعت 14:47 توسط مادوتا |

بغل

وقتی یه مرد از پشت بغل میکنه زنو

معنیش واسه زن خیلی بیشتراز یه آغوشه

وقتی زن، مردو پشتش لمس می کنه

حس می کنه که یه حامی داره که عین کوه پشتشه

 و احساس امنیت می کنه. 

قدرت مرد رو حس می کنه...

و افتخار میکنه به مردش

 

هانی

 

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم آذر 1393 ساعت 14:47 توسط مادوتا |

اسم تو

همه میتونن اسمت رو صدا کنن

اما کم هستن کسایی که وقتی اسمت رو صدا میزنن

لذت میبری و با تمام وجود دوست داری در جوابشون بگی:

جــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــمــــــ

 

هانی

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم آذر 1393 ساعت 14:46 توسط مادوتا |

فرقی نداره

فرقی نداره....

سفقی بالا سرم باشه یا نه ......

وقتی چهاردیواری دستانت مال منه

 

هانی

+ نوشته شده در جمعه بیست و یکم آذر 1393 ساعت 14:43 توسط مادوتا |

فقط برای عمرم

گآه مـﮯ تــواטּ تمــآم زندگـﮯ
را دَر آغوش گِـرفـﭞ
اگـَر تَمـآم زنــدگیَـﭞ
❤ یـِك نَفر ❤ بـآشـَב

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ساعت 17:45 توسط مادوتا |

تو را جور دیگر میبینم

حتی غــــــــــــــــــــــــرورم
تو را جور دیــــــگر می خواهد!
.
به تـــــــــو که می رســــــــد
.
.
.
میشــــــــــــــــــــــــــــــــکند..

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ساعت 17:43 توسط مادوتا |

فـــــــــــــــــقـــــــــــــط بــــــــــــــرای نــــــفــــــــــســـــــم

اگــه می بینــَـمت هــَـر روز بــَرام از روی عــادت نیــست..
"تــماشای تــ♥ـــو "چــیــزی جــُـز شــُـروع ِ یـــک عــبادَت نــیســت..
تـو قـَـلبـم تــا تــَه ِ دُنــیا یه جـــایی ایــستادی که
فــَـقـَـط بـــایــَـد " پــَرستــیدت "

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393 ساعت 17:28 توسط مادوتا |